romodrom
logo
Združenie Romodrom :: Občianske združenie Romodrom Slovensko je nevládna nezisková organizácia založená s cieľom poskytovať podporu sociálne vylúčeným ľuďom a pomôcť im tak lepšie sa integrovať do spoločnosti. Romodrom Slovensko nadväzuje na úspešnú činnosť českého združenia Romodrom, ktoré pôsobí už od roku 2001 a má viac ako 100 zamestnancov. Na základe dlhoročných skúseností sa zameriava najmä na prácu s deťmi a s ohrozenými rodinami.