romodrom
logo
Kontakt a pomoc :: Ak nám chcete pomôcť realizovať náš projekt,
či už finančne alebo osobne, neváhajte nás kontaktovať:
Romodrom Slovensko (OZ)
e-mail: info@romodrom.sk
Bankové spojenie: Č.ú.: 2920882615/1100 Tatra banka, a.s.