romodrom
logo
Projekt Pribylina :: Pilotným projektom občianskeho združenia Romodrom Slovensko je Komunitné centrum v rómskej osade v Pribyline pod Vysokými Tatrami. V osade žije približne 300 obyvateľov v domoch z dreva a vlnitého plechu. V celej osade je len jeden zdroj pitnej vody. Projekt v Pribyline sa zameria na prácu s deťmi v predškolskom a školskom veku, a pre ohrozené rodiny. Služby budú poskytované skúsenými pracovníkmi bezplatne priamo v osade.