romodrom
logo
Rómovia na Slovensku :: Na Slovensku žije približne 320 000 Rómov a tvoria tak 5,8% obyvateľstva SR. Väčšina žije v zúfalých ľudských podmienkach na okraji obcí a miest v segregovaných rómskych osadách. Najväčšími problémami sú vysoká nezamestnanosť (55%) a zlé vzdelávanie v ranom detstve. Investovanie do začlenenia Rómov prostredníctvom predškolského a lepšie cieleného školského vzdelávania je nielen spravodlivé, ale aj fiškálne výhodné.