romodrom
logo
Terénna sociálna práca :: Poslaním terénnej sociálnej práce je rozvoj samostatnosti osôb vo veku od 15 rokov, a to v oblasti aktívneho prístupu k riešeniu ich nepriaznivej sociálnej situácie. Cieľom je, aby získali lepšiu orientáciu na trhu práce a väčšiu kompetenciu pri jednaní na úradoch. Sociálni pracovníci budú poskytovať informácie a rady (ako postupovať), aktívnu pomoc (kontakt s úradmi) a sprievod pri riešení problémov v oblasti bývania, zamestnanosti, práva atď.