romodrom
logo
Program vzdelávania :: Služba bude pozostávať z dvoch častí. Tzv. “cvičná materská škôlka” bude otvorená pre rodičov s deťmi vo veku 3-6 rokov. Jej cieľom bude pomôcť rodičom lepšie pripraviť deti na základnú školu, tým že si osvoja základné návyky a zručnosti. Druhý program školského vzdelávania bude poskytovať podporu školopovinným deťom, a to predovšetkým formou doučovania. Umožní im zlepšiť štúdijné výsledky a bude ich motivovať k vzdelávaniu.